Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường TH Thị trấn 1

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/03/2014 16:02 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Thị trấn 1
 PHÒNG GD & ĐT AN MINH                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TH THỊ TRẤN 1                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                         
          Số: 150/QĐ-TT.1                                                              Thứ 11,  ngày 11 tháng 10 năm 2013 
                                                                                                 
                                                                          QUYẾT ĐỊNH

                               Về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá Trường tiểu học Thị Trấn 1
 
                                           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 1
Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền hạn, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học;
Căn cứ công văn số 426/HD-PGDĐT ngày 23/9/2013 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện An Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đối với cấp tiểu học;
Xét đề nghị của Hội đồng giáo viên trường tiểu học Thị Trấn 1,
                                                                        QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Nay kiện toàn Hội đồng tự đánh giá Trường tiểu học Thị Trấn 1 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
          Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai tự đánh giá theo từng tiêu chí và tiêu chuẩn  trên cơ sở có minh chứng cụ thể của trường Tiểu học Thị Trấn 1 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời viết báo cáo đánh giá theo quy trình và kế hoạch đề ra. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- PGD An Minh (để b/c);
- Lưu VT,TT1.                                                                                                          (Đã ký)
 
                                                                                                                           Diệp Văn Long
 
 
 
 
                                                            DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
                                            (Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TT.1  ngày 11 tháng 10 năm 2013)
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Ông Diệp Văn Long Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Ông Lê Hoàng Diệu Phó hiệu trưởng P.Chủ tịch Hội đồng
3 Ông Ngô Văn Thi CT. Công đoàn P.Chủ tịch Hội đồng
4 Bà  Lê Tuyết Ánh Thư ký HĐGV Thư ký Hội đồng
5 Ông Nguyễn Thanh Phong Bí thư Chi đoàn Ủy viên Hội đồng
6 Ông Nguyễn Thành Nguyên TPT Đội  TNTP.HCM Ủy viên Hội đồng
7 Bà Lê Thị Kim Phượng Tổ trưởng khối 1 Ủy viên Hội đồng
8 Bà Hồ Thị Tâm Tổ trưởng  khối 2 Ủy viên Hội đồng
9 Bà Trần Thị Canh Tổ trưởng  khối 3 Ủy viên Hội đồng
10 Bà Phan Thị Đức Tổ trưởng khối 4 Ủy viên Hội đồng
11 Bà Mai Thị Thảo Tổ trưởng khối 5 Ủy viên Hội đồng
12 Bà Võ Thị Lộc Tổ trưởng Tổ văn phòng Ủy viên Hội đồng
13 Ông Nguyễn Văn Thánh Giáo viên dạy  Mĩ thuật Ủy viên Hội đồng
 
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÍ
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Bà Lê Tuyết Ánh Thư ký HĐGV của trường Nhóm trưởng
2 Bà Nguyễn Thị Chúc Linh Tổ trưởng khối 5 Thành viên
3 Bà Khâu Ngọc Tuyển NV. Văn thư Thành viên
 
 
 
                                                                DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Ông Lê Hoàng Diệu P.hiệu trưởng, PCT Hội đồng tự đánh giá, nhóm trưởng  nhóm 1. Thu thập minh chứng, kiểm định, đánh giá, báo cáo các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 1 và 2.
2 Ông Nguyễn Văn Thánh Thành viên nhóm 1.
3 Bà Mai Thị Thảo Thành viên nhóm 1.
4 Bà Hồ Thị Tâm Thành viên nhóm 1.
5 Ông Ngô Văn Thi Chủ tịch CĐ, PCT Hội đồng tự đánh giá, nhóm trưởng  nhóm 2. Thu thập minh chứng, kiểm định, đánh giá , báo cáo các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 4.
6 Bà Lê Thị Kim Phượng Thành viên nhóm 2.
7 Bà Trần Thị Canh Thành viên nhóm 2.
8 Bà Nguyễn Thị Chúc Linh Thành viên nhóm 2.
9 Ông Nguyễn Thành Nguyên Ủy viên HĐ Tự đánh giá, nhóm trưởng nhóm 3. Thu thập minh chứng, kiểm định, đánh giá , báo cáo các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 3 và 5.
 
10 Ông Nguyễn Thanh Phong Thành viên nhóm 3.
11 Bà Phan Thị Đức Thành viên nhóm 3.
12 Bà Võ Thị Lộc Thành viên nhóm 3.
Tác giả bài viết: Diệp Văn Long
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 111
  • Tháng hiện tại: 8350
  • Tổng lượt truy cập: 413181

Liên kết